Black Market Winners

Get a chance to Bid in Black Market & Become our next lucky winner

Winner ID Winning Prize SKU Winning Date
JAW20154
PKR 2,000 BM-2K-891
September 25, 2020
IMR35360
PKR 1,000 BM-1K-209
September 24, 2020
FAI16598
PKR 500 BM-500-559
September 23, 2020
MUH43982
PKR 1,000 BM-1K-448
September 22, 2020
UMA80210
PKR 500 BM-500-108
September 21, 2020
MUH91762
PKR 5,000 BM-5K-199
September 20, 2020
UMA81274
PKR 2,000 BM-2K-737
September 19, 2020
SIR63213
PKR 500 BM-500-808
September 18, 2020
AAQ29462
PKR 1,000 BM-1K-482
September 17, 2020
HAJ94164
PKR 500 BM-500-512
September 16, 2020
YAS32569
PKR 2,000 BM-2K-236
September 15, 2020
OME53919
PKR 500 BM-500-433
September 13, 2020
UMA39120
PKR 1,000 BM-1K-481
September 11, 2020
ISR11982
PKR 500 BM-500-995
September 10, 2020
MUH43982
PKR 2,000 BM-2K-952
September 7, 2020
MUH87934
PKR 500 BM-500-882
September 5, 2020
SIR63213
PKR 1,000 BM-1K-522
September 5, 2020
MAS90545
PKR 2,000 BM-2K-449
August 30, 2020
ASA90345
PKR 1,000 BM-1K-571
August 30, 2020
PKR 500 BM-500-800
August 29, 2020
USM874565
PKR 1,000 BM-1K-869
August 27, 2020
NAV344451
PKR 1,000 BM-1K-854
August 23, 2020
MUH43982
PKR 2,000 BM-2K-832
August 19, 2020
AKA72702
PKR 5,000 BM-5K-679
August 14, 2020
KIR71569
PKR 1,000 BM-1K-675
August 14, 2020
NAV344451
PKR 2,000 BM-2K-830
August 12, 2020
TAH42234
PKR 1,000 BM-1K-545
August 12, 2020
TAH42234
PKR 1,000 BM-1K-831
August 10, 2020
TAH42234
PKR 1,000 BM-1K-408
August 8, 2020
MUH43982
PKR 2,000 BM-2K-893
August 5, 2020
NAV344451
PKR 5,000 BM-5K-899
August 4, 2020
JAS17136
PKR 1,000 BM-1K-127
August 4, 2020
HAM34169
PKR 1,000 BM-1K-345
July 31, 2020
TAH42234
PKR 2,000 BM-2K-252
July 30, 2020
IRF34256
PKR 1,000 BM-1K-543
July 27, 2020
NAV344451
PKR 5,000 BM-5K-293
July 25, 2020
ASA90345
PKR 1,000 BM-1K-735
July 23, 2020
SYE780901
PKR 2,000 BM-2K-383
July 22, 2020
MUH49110
PKR 1,000 BM-1K-477
July 19, 2020